ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Dec 10 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 ธันวาคม 2017

 • Dec 03 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 ธันวาคม 2017

 • Nov 19 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2017

 • Nov 12 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่  12 พฤศจิกายน 2017

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ